fake ray ban cheap ray ban sunglasses replica ray bans wholesale ray ban discount oakleys Sunglasses
www.MISSIO.ba
wholesale oakleys cheap oakleys fake oakleys fake cheap oakleys cheap oakleys Sunglasses
MISIJSKE NAKANE 2016.

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE 2016.
PREMA PREPORUCI SVETOG OCA I HRVATSKIH BISKUPA

 
SIJEČANJ
Opća: Da iskren dijalog između muževa i žena različitih religija urodi mirom i pravdom.
 
Evangelizacijska: Da se pomoću dijaloga i bratske ljubavi, milošću Duha Svetoga, nadvladaju podjele među kršćanima.
 
Biskupska: Da vjernička zagledanost u Krista, koji je „lice milosrđa” nebeskog Oca, prodahne život i sva nastojanja Crkve u našem narodu.
 
 
VELJAČA
Opća: Da pazimo na stvoreni svijet, koji smo primili kao besplatan dar, da se za njega brinemo i štitimo ga za buduće naraštaje.
 
Evangelizacijska: Da porastu prigode za dijalog i susret između kršćanske vjere i azijskih naroda.
 
Biskupska: Da, hodeći putem evanđelja, čuvamo duhovnu baštinu blaženoga Alojzija Stepinca, zalažući se za istinu Evanđelja i vjernost Katoličkoj Crkvi i u djelotvornoj ljubavi punoj Božjega milosrđa, prema svima potrebitima.
 
 
OŽUJAK
Opća: Da obitelji u poteškoćama primaju nužne potpore da bi se djeca mogla razvijati u zdravim i vedrim okolnostima.
 
Evangelizacijska: Da kršćani, koji su zbog svoje vjere diskriminirani ili progonjeni, ostanu jaki i vjerni Evanđelju zahvaljujući neprestanoj molitvi cijele Crkve.
 
Biskupska: Da naš korizmeni hod vjere, uronjen u istinu da je Bog ljubav, prepozna u sakramentu pokore ljepotu Božjega milosrđa te sav naš život bude uzdarje na dar novoga života u Kristu.
 
 
TRAVANJ
Opća: Da mali poljodjelci dobiju pravednu plaću za svoj dragocjen rad.
 
Evangelizacijska: Da afrički kršćani, usred političko-vjerskih sukoba, daju svjedočanstvo ljubavi i vjere u Isusa Krista.
 
Biskupska: Da u svima koji su zarobljeni zemaljskim brigama i ovisnostima oživi dar slobode, koja izvire iz Kristova čovjekoljublja i njegove pobjede nad smrću.
 
 
SVIBANJ
Opća: Da žene u svim zemljama svijeta budu cijenjene i poštovane i da njihov prijeko potreban društveni doprinos bude vrjednovan.
 
Evangelizacijska: Da se u obiteljima, zajednicama i skupinama raširi običaj moljenja svete krunice za naviještanje Evanđelja i za mir.
 
Biskupska: Da se naše obitelji, vjerne Očevoj ljubavi punoj milosrđa, otvaraju daru života i nesebičnoj ljubavi te se trajno brinu za cjelovit odgoj djece i skrbe se za potrebe starih i nemoćnih.
 
 
LIPANJ
Opća: Da stariji, društveno isključeni i samci, posebice u velikim gradovima, nađu prigodu za susret i solidarnost.
 
Evangelizacijska: Da se sjemeništarci, novaci i novakinje, namjere na odgojitelje koji žive u radosti Evanđelja i s mudrošću ih pripravljaju za njihovo poslanje.
 
Biskupska: Da hrvatsko društvo, prodahnuto Kristovom prignutošću pred bolesnima i odbačenima, iskaže djelotvornu brigu i pomoć za sve osamljene i one koji su bez doma i sredstava prijeko potrebnih za dostojan život.
 
 
SRPANJ
Opća: Da domorodački narodi, čiji se identitet i sam opstanak nalaze u pogibelji, dođu do poštovanja.
 
Evangelizacijska: Da Crkva u Latinskoj Americi i na Karipskim otocima, po svojemu kontinentalnom poslanju, obnovljenim poletom i zanosom navješćuje Evanđelje.
 
Biskupska: Da život naših župnih zajednica pruža živo svjedočanstvo vjere i bude mjesto istinskoga susreta s Kristovim mirom svima koji u našoj domovini pronalaze mjesto odmora.
 
 
KOLOVOZ
Opća: Da šport bude prigoda za bratski susret među narodima i time pridonosi miru u svijetu.
 
Evangelizacijska: Da kršćani žive dosljedno po Evanđelju, svjedočeći vjeru, čestitost i ljubav prema bližnjemu.
 
Biskupska: Da svi nositelji odgovornosti u zakonodavstvu, zdravstvu, odgoju i znanosti gaje kulturu života, poštujući i čuvajući vrijednost ljudskoga života od njegova naravnog začeća do naravne smrti.
 
 
RUJAN
Opća: Da svatko pridonosi zajedničkom dobru i izgradnji društva koje ljudsku osobu postavlja u središte.
 
Evangelizacijska: Da kršćani, sudjelujući u sakramentima i razmatrajući Sveto Pismo, postaju sve svjesniji svoga blagovjesničkog poslanja.
 
Biskupska: Da naše škole i sve odgojne ustanove promiču u djeci i mladeži vrjednote koje su put spoznaje dobra i siguran temelj budućnosti našega naroda.
 
 
LISTOPAD
Opća: Da novinari, u obavljanju svoga zvanja, uvijek budu pokretani poštovanjem prema istini i jakim osjećajem za ono što je moralno.
 
Evangelizacijska: Da Svjetski misijski dan u svim kršćanskim zajednicama obnovi radost i odgovornost za naviještanje Evanđelja.
 
Biskupska: Da po primjeru Presvete Bogorodice, Majke milosrđa, otvorena srca razmatramo otajstvo Kristova križa te spremno prihvaćamo poslanje koje nam povjerava nebeski Otac, s posebnom osjetljivošću za duhovna zvanja.
 
 
STUDENI
Opća: Da zemlje, koje prihvaćaju velik broj izbjeglica i onih koji traže utočište, budu potpomognute u svomu solidarnom zalaganju.
 
Evangelizacijska: Da svećenici i laici u župama surađuju u služenju zajednici ne popuštajući napasti obeshrabrenja.
 
Biskupska: Da dar mira, koji izvire iz Kristova uskrsnuća, u svima urodi novom odgovornošću za sav stvoreni svijet i brigom za dobra u hrvatskoj domovini, koja pripadaju i budućim naraštajima.
 
 
PROSINAC
Opća: Da iz svih dijelova svijeta bude uklonjeno zlo djece-vojnika.
 
Evangelizacijska: Da europski narodi otkriju ljepotu, dobrotu i istinitost Evanđelja koje životu daje radost i nadu.
 
Biskupska: Da Božje milosrđe, očitovano po blizini i dobroti vjernika, svima kojima je ljudska pravednost uskratila zadovoljštinu i mir, bude izvor kršćanske nade.